Potrzebne badania


Maszyny często ulegają uszkodzeniom a wynika to z drobnych, niezauważonych przez obsługę awarii. Każda taka awaria jest groźna nie tylko dla maszyny, której dotyka, ale także dla obsługujących ją pracowników, może skutkować utratą przez nich zdrowia lub nawet życia. Sposobem na prowadzenie inspekcji i kontroli maszyn są badania termowizyjne urządzeń. Zapoznaj się z artykułem, aby dowiedzieć się więcej o tej innowacyjnej metodzie diagnozowania uszkodzeń.

Duże maszyny takie jak wytwórnie asfaltu, oczyszczarki tłucznia czy piece piekarnicze są eksploatowane codziennie w trudnych warunkach. Nie jest łatwo poddać ich przeglądom czy badaniom, bowiem rozkręcenie tak ogromnych urządzeń wymagałoby wielu godzin przestojów. Badania termowizyjne urządzeń ułatwiają proces kontroli, ponieważ za pomocą specjalnych aparatów na podczerwień można zbadać urządzenie nawet w trakcie pracy. Specjalne aparaty badawcze, wyposażone w kamerę termowizyjną przesuwa się w okolicę maszyny. Wiązka podczerwieni wędruje po sprzęcie prześwietlając go i zwracając obraz do specjalnego detektora podczerwieni. Piksele odbijające się na matrycy zamieniają się sygnał elektryczny na temperaturowy przetwarzane są na obraz części sprawnych lub uszkodzonych. Pozwala to uzyskać dość szczegółowy obraz wnętrza maszyny i stwierdzić co jest w niej sprawne a co wymaga naprawy. Owocem badania termowizyjnego jest więc szczegółowa analiza miejsc wymagających naprawy oraz konserwacji. Umożliwia to naprawę tylko tych elementów, rzeczywiście tego potrzebujących bez unieruchamiania całej konstrukcji na dłuższy czas. Badania termowizyjne nie są też drogie, cena typowego badania termowizyjnego to dziś koszt około dwustu pięćdziesięciu złotych. Cena za usługę badania termowizyjnego wraz z analizą wyników i ich opracowaniem będzie nieco większa i powinna zamknąć się w kwocie trzystu osiemdziesięciu dziewięciu złotych. Nieco tańsze są prześwietlenia urządzeń laserem termowizyjnym w typie krzyżowym, bowiem usługodawcy żądają za nie jedynie stu złotych, jednak należy pamiętać, że jest to badanie ubogie i nie pokaże wszystkich usterek.

We współpracy: term-os.pl